Privacybeleid

 

Privacyverklaring

 

We zijn ons bij de Fanclub Victor Campenaerts goed bewust dat u vertrouwen stelt in ons en in onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

De Fanclub neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In dit document lichten wij toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.

Ze vormt het algemene beleid van de Fanclub Victor Campenaerts op het vlak van gegevensverwerking conform de toepasselijke wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

 

Verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking is onze Fanclub.
Voor alle vragen omtrent ons privacybeleid kunt u met ons contact opnemen via info@fanclub-victorcampenaerts.eu.

Voor vragen die verder gaan dan een eenvoudige vraag om inlichtingen, kunnen wij u vragen zich te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

 

Wanneer verzamelen en verwerken wij gegevens?

De Fanclub Victor Campenaerts verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u zich registreert als fan en/of wanneer u zich registreert voor deelname aan evenementen.

Cookies
Ook verzamelen wij gegevens tijdens uw bezoek aan onze website door gebruik te maken van cookies.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kan onder andere het gedrag van gebruikers op deze website anoniem worden geanalyseerd. U kan uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om de automatische aanmaak ervan te verhinderen. U kan het gebruik van cookies door deze website weigeren, maar dit kan wel de functionaliteit en het gebruiksgemak beperken.

 

Welke gegevens verzamelen en verwerken we?

De Fanclub Victor Campenaerts verzamelt en verwerkt gegevens die u ons naar aanleiding van contact met de Fanclub meedeelt zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en een aantal persoonlijke gegevens.

Ook eventuele professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en e-mailadres, worden geregistreerd.

Wij verzamelen deze gegevens wanneer u onze documenten en formulieren manueel invult en ook wanneer u dat elektronisch doet.

 

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt onze fanclub gegevens?

De doeleinden waarvoor wij gegevens verwerken zijn van diverse aard en worden hieronder uiteengezet.

Voor de fans van Victor verwerken wij de gegevens om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en aanbiedingen van onze sponsors. Tevens gebruiken we de gegevens voor statistische verwerking, zoals de mondiale spreiding en de gemiddelde leeftijd van onze fans.

Voor het verspreiden van de Nieuwsbrief via e-mail in het kader van de activiteiten van de Fanclub en de activiteiten van, en nieuwsberichten over, Victor Campenaerts.

Voor websitebezoekers stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak van de website zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan.
Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

 

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door de fanclub?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de relatie die wij met u als gevolg van een vraag of verzoek in verband met de werking van onze Fanclub en het gebruik van de website
Waar de verwerking niet noodzakelijk is om u te registreren als supporter of als deelnemer aan evenementen is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie.

 

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden enkel intern verwerkt.

In bepaalde gevallen bestaat er een wettelijke verplichting om een aantal gegevens over te maken. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of aan internationale organisaties.

 

Uw rechten

De regelgeving kent u diverse rechten toe die er moeten voor zorgen dat u voldoende wordt beschermd.
 
U kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door onze Fanclub indien u wenst om niet op de hoogte te worden gehouden van evenementen en/of aanbiedingen van onze sponsors door middel van welk communicatiemiddel dan ook.
U kan dit melden via info@fanclub-victorcampenaerts.eu.

U kan steeds de gegevens die wij over u verwerken, inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Daartoe volstaat het dit aan te vragen via info@fanclub-victorcampenaerts.eu met voldoende gegevens als bewijs van uw identiteit.
Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Daar kan u ook terecht voor alle algemene vragen in verband met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

 

Wijzigingen

De Fanclub behoudt zich het recht voor wijzigingen aan deze verklaring. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

 

update van 11 december 2018